Doa Disaat Hamil

Alhamdulillah, minggu ini udah mau masuk minggu ke 16 alias 4 bulan.
Berdasarkan beberapa hadist ruh akan ditiupkan kedalam janin setelah genap usia 4 bulan:
Sesungguhnya sempurnanya anak dan ditiupkan ruh kedalamnya adalah setelah genap usia 4 bulan - Asna al-Mathaalib I/312


Jadi sekarang ini saya sedang browsing doa-doa untuk kehamilan, meskipun pada saat saya positif hamil, alhamdulillah saya selalu mengusahakan untuk baca Qur'an sehari sekali, dan semakin meningkat intensitasnya saat-saat ini. Mami juga katanya mau kirim buku doa untuk 4bulanan, karena kebetulan saya & suami sepakat tidak perlu ada syukuran atau mengundang orang-orang kerumah. Kami sepakat, mengunjungi anak yatim, insyaallah dapat memberikan infak/shadaqah dan meminta doa dari mereka. Lagi pula alhamdulillah Mami di Bandung & Om di Ciamis, insyaallah akan mengadakan pengajian khusus untuk saya & bayi. Jadi saya yang di Jakarta merasa cukup untuk mengaji & berdoa dirumah saya berdua. :)

Ada beberapa doa-doa untuk ibu hamil yang saya dapatkan dari beberapa sumber (maaf tidak bisa disebutkan satu-satu, soalnya random & lupa copi sourcenya).

Doa Untuk Ibu Hamil
Bismillahhirrahmaanir rahiim,
Alhamdu lillaahi rabbil’aalamiin, Allaahumma shalli alaa sayyidinaa Muhammad,
Thibbil quluubi wadawaaihaa, Wa’aafiyatil abdaani wa syifaa ihaa, Wanuuril abshaari wa dhiyaa ihaa, Waquutil arwaahi wagidzaa ihaa, Wa’alaa aalihi washahbihi wabaarik wa sallim, Allaahummahfazh waladaha maa daama fii bathnihaa, Washfihii ma’a ummihi antasysyaafii laa syifaaa illaa syifaa uka syifaa an laa yugoodiru saqoman, Allaahumma shawwirhu fii bathnihaa shuurotanhasanatan , Watsabbit qolbahu iimaanan bika wabiraa suulika , Allaahumma akhrijhu min bathni ummihi waqta walaada tihaa sahlan wasaliiman, Allaahummaj ‘alhu shahiihan kaamilan wa’aaqilan haa dziqan wa’aaliman’aamilan, Allaahumma thawwil umrahu washahhih jasadahu wahassin khuluqohu wafashshih lisaa nahu , Wa ahsin shautahu li qiraa atil hadiitsi wal qur’aan, Wawasi’rijqahu , Wajalhu insaanan kaamilan saaliman fiddunya wal aakhirah , Bibirakati sayyidinaa Muhammaddin shallallaahu’alaihi
wasallam wal hamdu lillahi rabbil’aalamiina
Aaamin, aamin aamin yaa robbal aalamin


Dengan menyebut nama Allah yg Maha Pengasih lagi Maha penyayang.
Segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam
Ya Allah tambahkanlah kesejahteraan kepada penghulu kami Nabi Muhammad SAW
Sebagai pengobat dan penawar hatiku
Penyehat dan penyegar badanku
Sebagai sinar dan cahaya pandangan mata
Sebagai penguat dan santapan rohani
Dan kepada keluarganya dan para sahabatnya berikanlah keberkahan dan keselamatan
Ya Allah semoga Engkau lindungi bayi ini selama ada dalam kandungan ibunya
Dan semoga Engkau memberikan kepada bayi dan ibunya Allah yang memberi kesehatan. Tidak ada kesehatan selain kesehatan Allah, kesehatan
yang tidak diakhiri dengan penyakit lain
Ya Allah semoga Engkau ciptakan bayi ini dalam kandungan ibunya dgn rupa yg bagus
Dan semoga Engkau tanamkan hatinya bayi ini iman kepadaMu ya Allah
dan kepada Rosul Mu
Ya Allah semoga Engkau mengeluarkan bayi ini dari dalam kandungan ibunya
pada waktu yg tlah ditetapkan dlm keadaan yg sehat dan selamat
Ya Allah semoga Engkau jadikan bayi ini sehat, sempurna, berakal cerdas dan mengerti dalam urusan agama
Ya Allah semoga Engkau memberikan kepada bayi ini umur yang panjang, sehat jasmani dan rohani, bagus budi perangainya, fasih lisannya
Serta bagus suaranya untuk membaca dan Al Quran
Dan tinggikanlah derajatnya
Dan luaskanlah rizkinya
Dan jadikanlah bagi manusia yg sempuran selamat di dunia dan akhirat. Dengan berkahnya Nabi besar Muhammad SAW dan
segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam
Aaamin, aamin aamin yaa robbal aalamin
Kabulkanlah doa kami, kabulkanlaah doa kami kabulkanlah doa kami, ya Allah seru sekalian alam.

 BismillahirrahmaanirrahiimAllaahummahfazh waladii maa daama fii bathnii wasyfihi anta syafin laa syifaa’a illaa syifaa uka syifaa un laa yughaadiru saqama
Allaahumma shawwirhu fii bathnii shuuratan hasanatan wa tsabbit qalbaha iimaanan bika wa birasuulika
Allaahumma akhrijhu min bathnii waqta wilaadatii sahlan wa tasliiman
Allaahummaj’alhu shahiihan kaamilan wa ‘aaqilan haadziqan ‘aaliman ‘aamilan
Allaahumma thawwil ‘umrahu wa shahhih jasadahu wa hassin khuluquhu wa afshih lisaanahu wa ahsin shuuratahu liqiraa’atilhadiitsi wal qur’aani bibarakati muhammadin shallallaahu ‘alaihi wa sallama
Walhamdu lillaahi rabbil ‘aalamiin


Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang
Ya Allah jagalah anakku selama ada di dalam kandunganku dan sembuhkanlah dia, sesungguhnya Engkau adalah dzat yang bisa menyembuhkan, tiada obat kecuali obatMu yang tidak akan membawa penyakit
Ya Allah bentuklah dia dalam kandunganku dengan bentuk yang bagus dan tetapkanlah iman hatinya padaMu dan utusanmu
Ya Allah keluarkanlah dia dari kandunganku pada waktu aku melahirkan dengan mudah dan selamat
Ya Allah jadikanlah dia orang yang sehat, sempurna, punya akal, cerdas, alim mau mengamalkan ilmunya.
Ya Allah berilah dia umur panjang, badan sehat dan budi pekerti yang baik, dan berilah lisan yang fasih serta berilah suara yang baik guna untuk membaca hadist dan Al qur’an dengan mendapat berkahnya nabi Muhammad SAW
Segala puji bagi Allah yang menguasai sekalian alam

Doa Agar Dikaruniai Keluarga yang Saleh
Rabbanaa hab lanaa min azwaajina wadzurriyaatinaa qurrata a’yunin waj’a lilmutaqiina imaman”Ya Tuhan Kami, anugerahilah kami dari isteri-isteri kami anak-cucu kami yang menyenangkan kami dan jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertaqwa.” (al-Furqon: 74)

Doa Ibrahim Agar Keturunannya Menjadi Ummat Yang Patuh dan Taat
Rabbanaa waj’alnaa Muslimaini laka wamin dzurriyatinaa ummatan Muslimatan laka warinaa manasikanan watub’alaina innaka antal tawaabur rahiim”Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat haji kami, dan terimalah Taubat kami. Sesungguhnya Engkau-lah yang Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.” (al-Baqarah: 128)

Doa Ibrahim agar Dirinya dan Anak Cucunya Selalu Dapat Menegakkan Shalat
Rabbij’alnii muqiimash shalaati wa min dzurriyati, Rabbanaa wataqabbal du’a”Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan shalat, Ya Tuhan Kami, perkenankanlah doaku.” (Ibrahim: 40)

Doa Ibrahim agar Dikaruniai Anak Saleh
Rabbi hablii minash shalihiiin”Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku (seorang anak) yang termasuk orang-orang yang saleh.” (ash-Shaaffat: 100)

 Rabbi innii nadzartu laka maa fii bathnii muharraran fataqabbal minnii innaka anta sami’ul aliim”Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat (di baitul Maqdis). Karena itu terimalah nazar itu dari padaku. Sesungguhnya Engkau-lah yang Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Ali Imron: 35)

Surat2 dibawah dibaca ketika 4 bulanan:
Surat dan Ayat dari Al-Quran :
• Al-Mu’minuun (Surat ke-23, ayat 12-14)
• Lukman (Surat ke-31, ayat 14)
• Yusuf (Surat ke 12, ayat 1-16)
• Maryam (Surat ke-19, ayat 1-15)baik juga jika semuanya dibaca..
• Ar Rahmaan (Surat ke-55, ayat 1-78)

Semoga bermanfaat untuk saya & bayi :)

CONVERSATION

0 comments:

Post a Comment

Back
to top